Podsumowanie lipcowej edycji alfaNEXUS

Kolejna edycja alfaNEXUS odbyła się 18 lipca w warszawskim campusie Google for Startups. Tym razem inicjatorzy, czyli Seedstone Incubation Fund, połączyli siły z zespołem Huge Thing tworząc wspólne wydarzenie, które przyciągnęło ponad 70 osób. Jednym z elementów warszawskiej odsłony alfaNEXUS była prezentacja startupów rozpoczynających swoją drogę w programie pre-akceleracyjnym organizowanym przez Huge Thing we współpracy z Google for Startups.

alfaNEXUS jest inicjatywą mającą na celu budowanie mostu pomiędzy doświadczonymi przedsiębiorcami, a naukowcami tworzącymi innowacyjne rozwiązania i szukającymi możliwości komercjalizacji swojego projektu.

Do tej pory wydarzenie odbyła się w Poznaniu, Wrocławiu oraz wirtualnie. Organizatorzy zapowiadają jeszcze dwie edycje alfaNEXUS, które odbędą się w tym roku we Wrocławiu oraz w Szczecinie.

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc