Porozmawiaj o swojej firmie z ekspertami. Bezpłatne konsultacje biznesowe online oraz match-making.

alfaNEXUS to inicjatywa powstała dzięki współpracy Funduszu Seedstone oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wydarzenie stanowi miejsce wymiany doświadczeń, myśli i spostrzeżeń dotyczących rozwoju własnego biznesu, rynku nowych technologii oraz przede wszystkim jest platformą łączącą naukowców, z ludźmi biznesu co stanowi świetną okazję do znalezienia klienta, partnera biznesowego, czy nawet co-foundera. Tym razem alfaNEXUS odbędzie się 24 lipca, w formie online, gdzie zainteresowani, oprócz szeroko pojętego match-makingu, będą mieli możliwość indywidualnych i bezpłatnych konsultacji, które pomogą Wam w rozwoju prowadzonych przez siebie firm i projektów. Nie ma znaczenia, czy jesteś na etapie pomysłu, właśnie stworzyłeś MVP, czy też jesteś pretendentem do tytułu pierwszego polskiego unicorna, wiedza i rady mentorów czekają na każdego. Eksperci podzielą się swoją wiedzą i wesprą uczestników w obszarach:

Co-creation Tips & Tricks — kulisy projektowania efektywnych i angażujących spotkań:

Dużą częścią codziennej pracy zespołów są różnego rodzaju spotkania. Jeżeli czujesz, że trwają zbyt długo i nie dają oczekiwanych rezultatów zapraszamy do rozmowy nt. projektowania: spotkań wewnątrz organizacji, warsztatów dla pracowników, kick-off’ów projektów oraz małych kilkuosobowych spotkań dotyczących rozwoju produktów i usług

Eksperci: Anna Padewska-Organ i Maciej Nowak, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Skalowanie działalności za granicą — jak wziąć udział w programach wspierających biznes i technologię:

Chcesz wyjść na rynki międzynarodowe, skorzystać z market discovery mission, znaleźć nowych partnerów biznesowych, czy też nawiązać współpracę z korporacjami? Zapraszamy do rozmowy o programach Scale-up Champions oraz Erasmus for Young Entrepreneurs.

Ekspert: Natalia Rymarczuk, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Jak rozmawiać z inwestorem — praktyczne wskazówki by szybciej dojść do porozumienia:

Na to spotkanie zapraszamy osoby, które chcą się dowiedzieć jak przygotować się do spotkania z potencjalnym inwestorem, jakie aspekty są kluczowe dla funduszy VC, czym jest badanie due dilligence oraz jak wygląda umowa inwestycyjna.

Ekspert: Roman Niedzielski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Dotacje na Innowacje — sprawdź czy Twój pomysł ma szanse na grant

Każda innowacja, a zwłaszcza jej wdrożenie wiąże się z ryzykiem. Aby je ograniczyć warto skorzystać z dostępnych dotacji. Zapraszamy do rozmów z ekspertami, którzy będą w stanie ocenić pomysł pod kątem dostępnych konkursów.

Eksperci: Michał Wujewski i Bartłomiej Walczak, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Programy Akceleracyjne — czym są i jak wybrać właściwy

Zapraszamy do rozmowy z ekspertem, który wyjaśni Wam czym są programy pre-akceleracyjne oraz akceleracyjne. Doradzi jak wybrać właściwy oraz jakie kroki podjąć po ukończeniu programu.

Ekspert: Honorata Janas, Huge Thing

Budżet

Prawidłowo przygotowany budżet to podstawa funkcjonowania każdej firmy. W trakcie spotkania możesz skonsultować swój plan finansowy zarówno pod kątem sprawnego działania Twojej firmy, jak i pod kątem potencjalnej inwestycji.

Ekspert: Robert Grygorowicz, SpeedUp venture Capital Group

Komercjalizacja pomysłów

Prowadzisz badania naukowe, rozwijasz swój projekt, a może po prostu masz pomysł i nie wiesz jak przekuć go w prosperujący biznes? Możesz porozmawiać o swojej inicjatywie z ekspertem, który opowie Ci o możliwościach jakie istnieją, a także doradzi w kwestii komercjalizacji.
Ekspert: Małgorzata Marczak, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

Na każdym spotkaniu ekspert będzie do Waszej dyspozycji i odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania. Każda konsultacja jest indywidualna i potrwa 30 minut. Wydarzenie odbędzie się 24 lipca, w godzinach 10:00–15:00, w formule online. Dodatkowo, w trakcie wydarzenia będzie przestrzeń na powiedzenie kilku słów o swoim projekcie na forum wszystkich uczestników oraz poznanie siebie nawzajem.

Rejestracji na wydarzenie można dokonać wypełniając formularz dostępny pod tym linkiem.

--

--

--

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Seedstone Incubation Fund

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc

More from Medium

Click…click…click…

Setting Free

The Last Arcade

my eulogy