Stacjonarna edycja alfaNEXUS w Poznaniu. Podsumowujemy wydarzenie.

28 października 2021 roku odbyła się kolejna edycja alfaNEXUS. Bezpłatne wydarzenie ma na celu umożliwienie początkującym przedsiębiorcom, przedstawicielom ośrodków naukowych, a także doświadczonym ekspertom wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Po przerwie spowodowanej pandemią organizatorzy zdecydowali się na ponowną organizację wydarzenia w formule stacjonarnej.

W Poznaniu spotkało się ponad czterdziestu przedstawicieli nauki, innowacji oraz biznesu, którzy w trakcie wieczornego meetupu wymieniali się wiedzą, doświadczeniem oraz budowali swoją sieć kontaktów. Inicjatywa zakończyła się sukcesem, a organizatorzy, czyli Seedstone Incubation Fund, już zapowiedzieli kolejną edycję, która odbędzie się w 2022 roku.

--

--

Seedstone Incubation Fund

Misją Funduszu Seedstone jest wspieranie projektów technologicznych wywodzących się z polskich uniwersytetów oraz z rodzimego biznesu. www.seedstone.vc